Misbrugscenter

Slip ud af afhængighed med hjælp fra et misbrugscenter

Slip ud af afhængighed med hjælp fra et misbrugscenter

Misbrugere, som er stærkt afhængige af et stof for at kunne fungere til daglig, vil som oftest ikke selv være motiveret for afvænning. Således er langt de fleste misbrugere, som kommer i behandling, udelukkende havnet der på basis af trusler om ophørt samliv med deres kæreste eller ægtefælle. De har nemlig intet incitament til at opsøge behandlingen på egen hånd, hvor ulykkeligt dette end måtte lyde.

Hvordan kan jeg motivere en misbruger til at gå i behandling?

Derfor er det vigtigt, at du som samlever med en misbruger sætter foden ned, og er forberedt på at stå fast. Der er dog nogle forholdsregler, du er nødt til at iagttage i denne forbindelse. Blandt andet må du aldrig konfrontere en alkoholiker med sit misbrug, mens vedkommende er påvirket. Det vil – i nærmest bogstavelig forstand – være sprutten, som taler, når vedkommende responderer.

Du bør vente til et af de sjældne klare øjeblikke, førend du tager den svære konfrontation. Det er også en god idé at have flere familiemedlemmer, venner og kolleger med til seancen. Du bør have konkrete eksempler på, hvorledes den misbrugsramtes adfærd påvirker dit – og andres liv. Og er der børn involveret, er det vigtigt, at du fremhæver den skadelige effekt, misbruget har på familien, og hvad den kan have af langtids virkninger på børnene.

Få hjælp til hele familien på et behandlingscenter

Der ud over er det vigtigt, at du har en plan for det videre forløb ved hånden. Det kan for eksempel være en behandling på et misbrugscenter med speciale inden for afvænning og terapi. Hos visse behandlingscentre tilbydes endog familieforløb, under hvilke samtlige familiens medlemmer modtager terapi og hjælp til at forstå misbrugets natur, således at familien kan fungere som støtte for den misbrugsramte, når tilværelsen skal bygges op på ny. Du kan læse mere om familieforløb på Stien Behandlingscenter på behandlingscenter-stien.dk